0422 377 4883 – 148 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

UME Yönergeleri

 

UME Yönergeleri

İşyeri Eğitimi veya İntörn Mühendislik olarak da adlandırılan Uygulamalı Mühendislik Eğitimi yaz stajlarından farklıdır. Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim sürelerinin 7 yarıyılını fakültemizde bir yarıyıllarını ise zorunlu olarak iş yerlerinde (sanayide) uygulamalı olarak tamamlarlar. Uygulamalı eğitim gerek önlisans (2+1 modeli) gerekse lisans (7+1 modeli) düzeylerinde üniversitelerimizde hızla yaygınlaşmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde mühendislik alanlarında farklı uygulamaları (Cooperative Education gibi) vardır.

Uygulamalı Mühendislik Eğitiminin öğrenci, öğretim elemanları ve sanayici olmak üzere üç ayağı vardır.

 

Uygulamalı Mühendislik Eğitiminin Amaçları

1. Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak

2. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte mühendis yetiştirmek

3. Öğretim elemanları ile sanayicileri yakınlaştırmak

5. Uygulamalardaki yeniliklerin farkında olmak ve sanayideki eksiklikleri görmek

6. Teorik bilgileri pratiğe aktarmak

 

Uygulamalı Mühendislik Eğitiminin Yararları

1. Öğrenci uygulamalı eğitim süresince sigortalanır ve kanunların belirlediği miktarda ücret alır

2. Öğrenci sanayinin ve bölümün zayıf ve güçlü yönlerini görme olanağı bulur

3. Öğrenci daha kolay iş bulma olanağına kavuşur

4. Deneyim sonuçlarında öğrenciler ilgi duydukları alana yönelebilirler

5. Sanayici deneme sonucu mühendis seçebilme olanağına kavuşur

6. Sanayici öğretim elemanlarıyla tanışma, sorunlarını paylaşma ve üniversitenin olanaklarından yararlanma fırsatı bulur

7. Sanayici ve öğretim elemanları ortak projeler yapma olanağı bulurlar