0422 377 4883 – 148 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

Formlar

 

Formlar

Uygulamalı mühendislik eğitimi (UME) yapacak öğrencilerin ilgili eğitimlerini tamamlayacakları kurum/kuruluş/firma ile üniversitemiz arasında protokol yapılacaktır. Bu amaçla öğrencilerin aşağıdaki protokol formunu Mühendislik Fakültesi Dekanı'na ve ilgili kuruma imzalatmaları gerekmektedir. Ayrıca protokolün bir eki olarak olarak öğrenci, bölüm UME komisyonu üyesi ve işyeri yetkilisi arasında sözleşme metninin imzalanması gerekmektedir. İlgili sözleşme metni üç nüsha olarak çoğaltılacaktır. Sözleşmenin bir nüshası öğrenciye, bir nüshası işyerine, bir nüshası da Fakülte Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Birimi'ne verilir. İlgili sözleşme metni de aşağıdan indirilebilir.

 

 


    
İşyeri Eğitimi Usül ve Esasları
    
UME Yönergesi
    
UME Firma Bilgi Formu
    
Protokol
    
IsyeriOgrenciDegerlendirmeFormu
    
UME_Sozlesmesi